23 maj 2017

9.5.2017..Kanadagås med gässlingar..Spånstad dammar