27 maj 2017

23.5.2017..Fåglar vid Vilshärads strand..Gravand..Ejder..Lärka..Stenskvätta