16 februari 2017

11-12.2.2017..Duva på ingång..Gärdsmyg födosöker i stenmurens skarvar..