19 juni 2016

16.6.2016..Rödstjärt vid sitt bo..Stensro gård