16 maj 2016

10.5.2016..Buskskvätta på stängseltråd Sten