16 maj 2016

1-6.5.2016..Dubbeltrast och Taltrast man ser skillnaden på bröstfläckarna


Dubbeltrast
Taltrast